هرآنچه که باید در مورد ما بدانید

شرکت یکتا جاوید از سال – – – فعالیت خود را در زمینه ی ……. آغاز نمود و با هدف – – – به فعالیت خود ادامه داد تا توانست در سال – – – به دستاوردها و افتخاراتی نظیر – – – و  – – – برسد. مجموعه ی یکتا جاوید با مدیریت آقای – – – در حال فعالیت است. 

پروژه های ساخته شده

خدمات ساختمان سازی

خدمات ساختمان سازی

خدمات ساختمان سازی

خدمات ساختمان سازی

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره یک

اطلاعیه های شرکت یکتا جاوید

اطلاعیه شماره دو

اطلاعیه های شرکت یکتا جاوید

اطلاعیه شماره سه

اطلاعیه های شرکت یکتا جاوید

اطلاعیه شماره چهار

اطلاعیه های شرکت یکتا جاوید

اخبار شرکت

فهرست